Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

РИОСВ-Шумен провери сигнал за сметище до язовир Кюлевча     Експерти от РИОСВ-Шумен извършиха днес проверка по сигнал  за сметище под стената на яз. Кюлевча. На място е установено нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци (пластмаси, изолации, хартиени, пластмасови  опаковки и др.) на площ около 1 дка. По време на проверката, извършена в присъствието на кмета на населеното място и представители на ОД на МВР - Нови пазар, в проверявания имот е пристигнал микробус, натоварен и превозващ отпадъци (пластмасови опаковки и торбички). На шофьора на товарния бус е съставен акт за транспортиране на отпадъци без издаден регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците.

    Съставен е акт за нерегламентирано съхранение на отпадъци и на юридическаото лице, собственик на имота, както и констативен протокол с предписание за почистване на замърсения участък със срок за изпълнение. След изтичането на срока, отново ще бъде извършена проверка на място.

 

19-03-2020


Експерти провериха сигнал за задимяване в Търговище

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир „Съединение“

РИОСВ-Шумен и Басейнова Дирекция „Черноморски район” обявяват конкурс „Моята лятна ваканция – море или планина“

РИОСВ – Шумен установи превишения в емисионните норми на водните проби на Регионалното депо за неопасни отпадъци - Шумен

Установени са отклонения в четирите водни проби на „оводнената територия“ до железопътната линията в кв. Дивдядово