Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

Експерти от РИОСВ – Шумен и Басейнова дирекция провериха сигнал за оцветяване на река ПоройнаСигнал, получен от 112 за оцветяване на водите на река Поройна в участъка на моста при бензиностанция ОМВ и хипермаркет Била, провериха експерти от РИОСВ, Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионалната лаборатория към ИАОС, незабавно след подаването му вечерта на 30 април. При съвместната проверка от огледа беше установено оцветяване на водите в светлокафяв цвят.
Взети са две еднократни проби от повърхностните води на реката на моста при ОМВ и на моста при Оборище след закрит участък. Те са по заявка на БДЧР. Взета е и една еднократна проба от отпадъчни води от колектор за дъждовни води, зауствани към водния обект по заявка на РИОСВ.
Установеното моментно състояние на активна реакция от взетите водни проби по заявка на БДЧР от моста при ОМВ  е над нормите за активна реакция на повърхностни води - реки и дерета. Експертите са констатирали специфична миризма на отпадъчни води.
 След получаване на резултатите ще бъде извършен анализ на възможен източник на замърсяването, който към момента не е установен.
  Припомняме, че в началото на февруари експертите извършиха съвместна проверка по сигнал за същия воден обект, при която беше установено биогенно замърсяване, без установен източник.

01-05-2020


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен