Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“РИОСВ – Шумен обявява традиционния си конкурс „Мисли зелено – пази природата“. През тази година той ще се проведе в онлайн формат. Конкурсът е за индивидуално участие на децата от Шуменска и Търговищка област, които подпомогнати от своите родители, искат да споделят в снимки оригинални дейности по опазване на околната среда у дома. Участниците ще бъдат разделени в две възрастови категории. Първата е за малчуганите от детските градини и учениците от първи до седми клас. Втора категория е насочена към по-големите ученици от осми до дванадесети клас. По регламент представителите от първата категория ще трябва да покажат в снимки (до три броя) с кратко описание как засаждат, зацветяват у дома или в двора, рециклират, събират разделно отпадъци или други дейности опазващи природата. Предизвикателството пред големите ученици е да се представят с фотография на защитени растения и/или защитени територии и зони от обхвата на регионалната екоинспекция, която също да бъде придружена с кратко описание.
Материалите трябва да се изпращат до 1 юни 2020 г.  на електронната поща на РИОСВ – Шумен: pr@riosv-shumen.eu. и да съдържат информация за имена, възраст и  телефон за контакти.
Експертно жури ще определи по оригиналност победителите в двете категории, а класирането ще бъде оповестено на 5 юни - Световния ден на околната среда на сайта на РИОСВ и във Фейсбук страницата. Всички участници ще получат грамоти по пощата, а победителите ще получат предметни награди.

05-05-2020


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен