Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица       РИОСВ - Шумен осуети опит за търговия със защитен вид от Закона за биологичното разнообразие. Обявата за препариран екземпляр от вида Обикновен мишелов е била публикувана в сайт за онлайн покупки, за което е подаден сигнал в екоинспекцията. Експертите своевременно са сигнализирали правораздавателните органи и органите на реда и по случая е образувана проверка,  при която е установена самоличността на лицето, публикувало обявата. Препарираният екземпляр е предаден доброволно на полицейски служител и по-късно в екоинспекцията. Предстои експертите да предоставят Обикновения мишелов на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ с цел попълване на учебната колекция.

19-05-2020


РИОСВ – Шумен даде предписание за незабавно почистване на откритото нерегламентирано сметище в община Върбица

РИОСВ – Шумен проверява сигнал за образувано сметище в община Върбица

РИОСВ – Шумен провери сигнал за изливане на замърсени води в кв. Дивдядово

РИОСВ - Шумен провери по сигнал нерегламентирано сметище в квартал „Дивдядово“

РИОСВ-Шумен извърши проверка по сигнал за изтичане на тъмнокафяви води към река Камчия