Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица       РИОСВ - Шумен осуети опит за търговия със защитен вид от Закона за биологичното разнообразие. Обявата за препариран екземпляр от вида Обикновен мишелов е била публикувана в сайт за онлайн покупки, за което е подаден сигнал в екоинспекцията. Експертите своевременно са сигнализирали правораздавателните органи и органите на реда и по случая е образувана проверка,  при която е установена самоличността на лицето, публикувало обявата. Препарираният екземпляр е предаден доброволно на полицейски служител и по-късно в екоинспекцията. Предстои експертите да предоставят Обикновения мишелов на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ с цел попълване на учебната колекция.

19-05-2020


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен