Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

РИОСВ-Шумен изпрати три защитени птици в Спасителния център за диви животни в Стара Загора         Експерти от РИОСВ-Шумен оказаха първа помощ и изпратиха три екземпляра от видовете Обикновен мишелов, Малък пъстър кълвач и Червеноглава сврачка в Спасителния център за диви животни. И трите птици бяха спасени само за седмица. Мишелова е намерен на асфалтовия път на Шуменското плато в посока с. Новосел от жител на селото, а сврачката е била открита в междублоково пространство в Шумен. И двете птички са с луксации на едно от крилата, но в добро общо състояние.
         Третото пернато от вида Малък пъстър кълвач е млад екземпляр все още неумеещ да лети. И трите птици са изпратени за лечение и отглеждане в Спасителния  център за диви животни.

   

09-06-2020


РИОСВ-Шумен провери по сигнал канализационната помпена станция в кв. Дивдядово

РИОСВ – Шумен информира, че резултатите от взетите водните проби на р. Провадийска сочат добро състояние на водния обем

РИОСВ-Шумен извърши проверка по сигнал за изтичане на кафява вода от сметището в кв. Дивдядово

През месец декември на 2020 г. експертите от РИОСВ - Шумен са направили 98 проверки

Експерти от РИОСВ – Шумен и Басейнова дирекция провериха по сигнал за замърсяване водите на река Провадийска