Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

Експерти провериха сигнал за задимяване в Търговище     По сигнал за замърсяване на атмосферния въздух (задимяване) в района на Търговище вследствие от пожар в промишлено предприятие експерти на РИОСВ – Шумен и Регионална лаборатория (РЛ) – Шумен към ИАОС предприеха незабавна проверка.
     В момента на проверката се извършваха дейности от ПБЗН гр. Търговище за потушаване на възникналия пожар. Експерти от РИОСВ Шумен констатираха на място наличие на дим, който се разсейва във въздуха.
      Измерване на атмосферния въздух е направено със специализирана апаратура за аварийни ситуации от РЛ към ИАОС в Шумен в  два пункта – бул. „29 януари“ №12 и ул. „Митрополит Андрей“ №85 в града.
     В резултат на получените протоколи от измерването е установено, че няма превишение на граничните стойности за химичните агенти във въздуха.

31-07-2020


Експерти провериха сигнал за задимяване в Търговище

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир „Съединение“

РИОСВ-Шумен и Басейнова Дирекция „Черноморски район” обявяват конкурс „Моята лятна ваканция – море или планина“

РИОСВ – Шумен установи превишения в емисионните норми на водните проби на Регионалното депо за неопасни отпадъци - Шумен

Установени са отклонения в четирите водни проби на „оводнената територия“ до железопътната линията в кв. Дивдядово