Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

Експерти провериха сигнал за задимяване в Търговище     По сигнал за замърсяване на атмосферния въздух (задимяване) в района на Търговище вследствие от пожар в промишлено предприятие експерти на РИОСВ – Шумен и Регионална лаборатория (РЛ) – Шумен към ИАОС предприеха незабавна проверка.
     В момента на проверката се извършваха дейности от ПБЗН гр. Търговище за потушаване на възникналия пожар. Експерти от РИОСВ Шумен констатираха на място наличие на дим, който се разсейва във въздуха.
      Измерване на атмосферния въздух е направено със специализирана апаратура за аварийни ситуации от РЛ към ИАОС в Шумен в  два пункта – бул. „29 януари“ №12 и ул. „Митрополит Андрей“ №85 в града.
     В резултат на получените протоколи от измерването е установено, че няма превишение на граничните стойности за химичните агенти във въздуха.

31-07-2020


РИОСВ – Шумен променя формата на традиционния благотворителен конкурс „ЕКО КОЛЕДА“

РИОСВ – Шумен информира, че класификацията на медицински отпадъци става комплексна услуга

РИОСВ-Шумен извърши проверка по сигнал за изгаряне на гуми и неприятна миризма

Експерти от РИОСВ – Шумен и Басейнова дирекция провериха по сигнал за замърсяване водите на река Провадийска

РИОСВ-Шумен и Басейнова Дирекция „Черноморски район” награждават победителите в конкурса „Моята лятна ваканция – море или планина“