Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

РИОСВ – Шумен информира, че класификацията на медицински отпадъци става комплексна услуга     РИОСВ-Шумен информира, че съгласно влязло в сила изменение на Наредба №2 за класификация на отпадъците, утвърждаването на работни листи за отпадъци от подгрупата на медицинските отпадъци от хуманното здравеопазване с код - 18.01., придобива характер на комплексна услуга. Промяната засяга лицата, боравещи с отпадъци от родилната помощ, диагностиката, медицинските манипулации или профилактиката в хуманното здравеопазване.

    Във връзка с изменението, документите за класификация от споменатата подгрупа ще бъдат предоставяни по електронен (служебен) път за становище до РЗИ, на чиято територия се образува отпадъкът в тридневен срок от постъпването им в РИОСВ.

     За услугата по издаване на становище от здравните инспекции, лицата ще  заплащат държавна такса в размер на 43 лв., определена с тарифата по чл. 46 от Закона за здравето.

      Таксата ще се заплаща по банков път по сметката на съответната Регионална здравна инспекция.

29-10-2020


РИОСВ – Шумен променя формата на традиционния благотворителен конкурс „ЕКО КОЛЕДА“

РИОСВ – Шумен информира, че класификацията на медицински отпадъци става комплексна услуга

РИОСВ-Шумен извърши проверка по сигнал за изгаряне на гуми и неприятна миризма

Експерти от РИОСВ – Шумен и Басейнова дирекция провериха по сигнал за замърсяване водите на река Провадийска

РИОСВ-Шумен и Басейнова Дирекция „Черноморски район” награждават победителите в конкурса „Моята лятна ваканция – море или планина“