Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

РИОСВ – Шумен променя формата на традиционния благотворителен конкурс „ЕКО КОЛЕДА“    Традиционният конкурс „ЕКО КОЛЕДА“, който се организира от РИОСВ всяка година, през тази отлага традиционния си формат, но идеята за дарителството ще бъде запазена. Седем години конкурсът провокира подрастващите да изработват коледни и новогодишни картички и украса от еко продукти и отпадъчни материали, които участват в коледен базар за служители от инспекцията и събраните средства подпомагат различни благотворителни кампании. През тази година пандемията от Covid 19  препятства традицията, но експертите от шуменската екоинспекция са решени да организират вътрешна акция по набиране на собствени средства и да се включат в дарителската кампания за подпомагане на МБАЛ-Шумен. В инициативата ще се включат и служителите на Регионалната лаборатория към ИАОС, а средствата ще бъдат преведени по сметката на шуменската болница в Деня на дарителя – 6 декември.

20-11-2020


РИОСВ – Шумен даде предписание за почистване на отпадъци в землището на с. Сушина

РИОСВ-Шумен провери по сигнал канализационната помпена станция в кв. Дивдядово

РИОСВ – Шумен информира, че резултатите от взетите водните проби на р. Провадийска сочат добро състояние на водния обем

РИОСВ-Шумен извърши проверка по сигнал за изтичане на кафява вода от сметището в кв. Дивдядово

През месец декември на 2020 г. експертите от РИОСВ - Шумен са направили 98 проверки