Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

РИОСВ – Шумен напомня на билкозаготвителите за подаването на годишните отчети          РИОСВ - Шумен припомня на билкозаготвителите от Шуменска и Търговищка област, че имат задължението да представят в срок до 20 януари 2021 г. своите годишни отчети, независимо от епидемиологичната обстановка. Те трябва да съдържат информация за събраните, изкупени, реализирани и налични количества лечебни растения в складовете, както и копия на издадените им позволителни за ползване на билки от съответните общини и/или горски и ловни стопанства. Информацията трябва да се предостави на екоинспекцията, без значение дали през годината са извършвани или не дейности с лечебни растения. Лицата и фирмите, подлежащи на проверки за билкозаготвителна дейност могат да изпращат своите документи по електронен път, лицензиран пощенски оператор или куриер, както и да ги подават на място.
          Към момента своите отчети са представили 4 билкозаготвители от Шуменска област от 67-на, подлежащи на контрол и 4 от общо 71 за Търговищка област.
          Обобщаването на годишните справки за лечебните растения е важно за оценката на количествата добивани билки за съответния регион и състоянието на естествените им находища, предвижда Законът за лечебните растения. Глоби от 100 до 1000 лева за физически лица и имуществени санкции от 300 до 2500 лева за юридически лица очакват стопани, които извършват билкозаготвителна дейност, без да са отчели в регионалната инспекция.

04-12-2020


РИОСВ – Шумен даде предписание за почистване на отпадъци в землището на с. Сушина

РИОСВ-Шумен провери по сигнал канализационната помпена станция в кв. Дивдядово

РИОСВ – Шумен информира, че резултатите от взетите водните проби на р. Провадийска сочат добро състояние на водния обем

РИОСВ-Шумен извърши проверка по сигнал за изтичане на кафява вода от сметището в кв. Дивдядово

През месец декември на 2020 г. експертите от РИОСВ - Шумен са направили 98 проверки