Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

РИОСВ-Шумен и Регионалната лаборатория към ИАОС провериха по сигнал района на сметището в кв. „Дивдядово“     Експерти от РИОСВ-Шумен и РЛ-Шумен провериха сигнал за изтичане на червени води от дере до моста при с. Хан Крум. На място беше извършен оглед на дерето, приток на р. Голяма Камчия, при моста на стария път в посока Шумен - с. Хан Крум, и беше констатирано тъмно-кафяво оцветяване на водите.
     По заявка на Басейнова дирекция „Черноморски район“ са взети две еднократни проби на повърхностните води от дерето при цитирания мост и при мост, намиращ се в учебния център на войсковото стрелбище в кв. Дивдядово, където е констатирано идентично оцветяване на водния обект.
     Проверката на експертите е продължила с оглед на Регионалното депо за неопасни отпадъци в кв. Дивдядово (РДНО), при което е било установено преливане на инфилтратни води от тялото на депото и от ретензионния басейн (събирателно съоръжение), към охранителна канавка за повърхностни и дъждовни води. Посредством канавката, замърсените води постъпват в дерето, приток на р. Голяма Камчия. Взета е  еднократна проба от отпадъчни води при пункт за мониторинг на РДНО.
     От ОП „Чистота“, дружеството стопанисващо депото, своевременно е подадена информация в инспекцията за преливане на ретензионния басейн и за изтичане на инфилтратни води. Съгласно писмото преливането се дължи на обилните валежи от дъжд и сняг.  
     Дадено е предписание за преустановяване на изтичането на инфилтратни води към площи, извън тялото на депото и за преустановяване на преливането на инфилтратни води от ретензионния басейн на депото.
     Припомняме, че при предходен сигнал за изтичане на инфилтрат в района на сметището в кв. Дивдядово, инспекцията е предприела действия като контролиращ орган. Дадено е предписание на Община Шумен, в изпълнение на което тя е предоставила план с мерки и срокове за предотвратяване изтичането на инфилтратни води от депото.

12-03-2021


РИОСВ-Шумен отбелязва Световния ден на водата 22 март

Отбелязваме Световния ден на водата 22 март под мотото „Ценим водата“

РИОСВ-Шумен и Регионалната лаборатория към ИАОС провериха по сигнал района на сметището в кв. „Дивдядово“

РИОСВ-Шумен и Басейнова дирекция - Варна провериха сигнал за изтичане на черна вода и мъртва риба в река Камчия

По разпореждане на министър Димитров РИОСВ-Шумен извърши спешна проверка за замърсяване край с. Маломир