Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

Нови табели указват забраните, свързани със защитената зона „Шуменско плато“ от мрежата „Натура 2000“     Служители от ДПП „Шуменско плато“ и експерти от РИОСВ Шумен поставиха 10 табели, за да бъдат запознати посетителите с въведените ограничения. Територията на Природен парк „Шуменско плато“ попада изцяло в европейската екологична мрежа „Натура 2000“, като зоната е обявена по Директивата за опазване на местообитанията. Допълнителните ограничения, които се въвеждат са свързани с движението на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита.

                          

     Забранителните режими се отнасят за дейности, свързани с провеждане на състезания с МПС извън съществуващите пътища в неурбанизираните територии. Забраните не се прилагат при бедствия, противопожарни, спасителни, аварии и контролни дейности. Според Закона за биологичното разнообразие, при нарушения имуществените санкции за физически лица са от 100 до 1000 лв, а за юридически - 200 до 5000 лв. Табелите са изработени от шуменската екоинспекция по повод необходимостта да се защитят природните местообитания от посегателство. По този начин РИОСВ Шумен и Дирекцията на природен парк „Шуменско плато“ отбелязват и 30 години от създаването на европейската екологична мрежа „Натура 2000“. Призовават се гражданите да спазват въведените ограничения и да опазват поставените указателни знаци.

 

19-05-2022


РИОСВ-Шумен съдейства за спасяването на Обикновена блатна костенурка от защитен вид

РИОСВ-Шумен проведе уроци за чистотата на атмосферния въздух в три шуменски детски градини

МОСВ дава начало на своята програма - Политики за младежта в сферата на околната среда

Обява за търг за продажба на употребяван лек автомобил ВАЗ 21213

РИОСВ – Шумен и Басейнова Дирекция „Черноморски район” обявяват традиционния конкурс „Мисли зелено – пази природата“