Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразиеТемата за 2022 г. е: „Изграждане на общо бъдеще на планетата за всички живи същества“. С нея се подчертава, че биологичното разнообразие е основата, върху която можем по-добре да надграждаме. Темата е избрана от Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, за да повиши осведомеността и разбирането за проблемите, свързани с него.


Тя представя посланието, че опазването на биоразнообразието, от прилагането на интегрирани екосистемни подходи и базирани на природата решения, до политиките за климата, здравето, сигурността на храните/водите и устойчивия поминък представляват основата, върху която можем да надграждаме успешно.


Темата се основава на инерцията, генерирана през 2020 и 2021 г. в подкрепа на новата „Глобална рамка за биологичното разнообразие за периода след 2020 г.“, която предстои да бъде приета в рамките на втората част на 15-тата Конференция на Страните по Конвенцията за биологичното разнообразие, която следва да се проведе по-късно тази година в гр. Кунмин, Китай. Глобалната рамка ще предостави амбициозен план за постигането на преобразуваща промяна в отношението на обществото към биологичното разнообразие, така че до 2050 г. да бъде постигната споделената визия за живот в хармония с природата, където биологичното разнообразие е оценено, съхранено, възстановено и използвано разумно, осигуряващо екосистемни ползи, поддържащо здрава планета и носещо основни ползи за цялото човечество.


Изборът на тема ориентиран към действие, вписващо се в контекста на Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите, което подчертава, че биоразнообразието е отговора на някои от основните предизвикателства към постигане на устойчиво развитие.
Отбелязването на Международния ден на биологичното разнообразие по темата на 2022 г. дава възможност да се повиши осведомеността и да се засилят действията към важния принос на съвместната работа на всички нива за изграждане на бъдеще за живот в хармония с природата.


Както и в предишни години Секретариатът на Конвенцията за БР предоставя на шестте езика на ООН много информационни материали, логото за деня, ключови послания, мероприятия по отбелязване на деня в различните държави-членки на Конвенцията.
Официалния сайт на 15-тата Конференция на Страните по Конвенцията за биологичното разнообразие:

www.cbd.int/meetings/COP-15

22-05-2022


РИОСВ-Шумен съдейства за спасяването на Обикновена блатна костенурка от защитен вид

РИОСВ-Шумен проведе уроци за чистотата на атмосферния въздух в три шуменски детски градини

МОСВ дава начало на своята програма - Политики за младежта в сферата на околната среда

Обява за търг за продажба на употребяван лек автомобил ВАЗ 21213

РИОСВ – Шумен и Басейнова Дирекция „Черноморски район” обявяват традиционния конкурс „Мисли зелено – пази природата“