Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

Ученици, горски и експерти на РИОСВ - Шумен почистиха защитена местност „Божур поляна“ в ТърговищеДнес по повод 30-годишния юбилей на Европейския ден на „Натура 2000“ бяха почистени отпадъци в границите на защитена зона „Преславска планина“, в землищата на селата Вардун, Стража и Черковна, в Държавни горски територии.   


     В инициативата се включиха Директора на РИОСВ-Шумен, експерти и представители на ТП Държавно горско стопанство „Търговище“. В почистването на защитената местност „Божур поляна“ помагаха и ученици от 5 клас от Първо ОУ „Хр. Ботев“ - гр. Търговище.

 

 

 

 
    Бяха почистени участъците около чешмите по асфалтовия път в посока от гр. Търговище – с. Черковна, както и в защитената местност „Божур поляна“, която  обхваща землищата на с. Вардун и с. Стража. Тя попада в обхвата на защитена зона „Преславска планина“.    По време на почистването експерт от направление „Биоразнообразие“ на шуменската екоинспекция запозна децата с целта за създаване на европейската екологична мрежа „Натура 2000“, местообитанията и видовете, предмет на защита в защитената зона и в района, който беше почистен.
    Събраните отпадъци ще бъдат извозени с изключителното съдействие на  Общинската администрация в Търговище.

23-05-2022


РИОСВ-Шумен съдейства за спасяването на Обикновена блатна костенурка от защитен вид

РИОСВ-Шумен проведе уроци за чистотата на атмосферния въздух в три шуменски детски градини

МОСВ дава начало на своята програма - Политики за младежта в сферата на околната среда

Обява за търг за продажба на употребяван лек автомобил ВАЗ 21213

РИОСВ – Шумен и Басейнова Дирекция „Черноморски район” обявяват традиционния конкурс „Мисли зелено – пази природата“