Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Официален сайт

Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Изображение и линк (препратка) към уеб-страница

Новини

РИОСВ-Шумен извърши проверка по сигнал за изхвърляне на торова маса във воден обект Експерти на РИОСВ-Шумен и представител на Регионалната лаборатория – Шумен към Изпълнителната агенция по околна среда извършиха проверка на ферма за отглеждане на едри преживни животни в с. Ковачевец, по сигнал за замърсяване на воден обект, приток на р. Калакоч, община Попово, област Търговище.
 При извършения оглед беше установено, че фермата функционира и водоснабдяването се извършва посредством селищната водопроводна мрежа на с. Ковачевец.
 От дейността на обекта се формират битово-фекални отпадъчни води и торови маси, като смесен поток от тях постъпват в бетонова черпателна шахта. Установено е преливане на течните торови маси в земно - изкопен канал в имота, като същите се включват в тръбопровод, заустващ към дере, приток на р. Калакоч.
 За установяване на качеството на заустваните водни маси бяха взети две водни проби – едната от преливащите отпадъчни води в границите на фермата, а другата от отпадъчните води в точката на заустване в дере.
 На ръководството на фермата са дадени предписания да се извърши затапване на преливника на бетоновата черпателна шахта, да се извърши изчерпване на торовата маса от нея, да се преустанови отвеждането на отпадъчни води към земно - изкопния канал в имота, както и отвеждането им във водни обекти. За изпълнение на предписанията своевременно следва да се информира в регионалната екоинспекция.
 В случай на неизпълнение на предписанията РИОСВ-Шумен ще предприеме административнонаказателни мерки.

18-05-2023


Конкурс „Дунавски майстор на изкуствата“

РИОСВ-Шумен се включи в инициативите за отбелязване на Европейската седмица на мобилността

Обява за търг за продажба на употребяван лек автомобил Опел Зафира

Експерти на РИОСВ-Шумен отново подкрепиха кампанията „Да изчистим България заедно“

РИОСВ – Шумен обявява конкурс за комикс на тема „Пестене на енергия“