Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Официален сайт

Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Изображение и линк (препратка) към уеб-страница

Новини

РИОСВ-Шумен ще се включи в инициативите по повод отбелязването на Европейския ден на „Натура 2000” – 21 май 2023 г.    По повод 31 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз РИОСВ – Шумен организира провеждането на работна среща по актуални въпроси, касаещи европейската екологична мрежа, с представители на община Антоново, сдружение „МИГ Антоново – Омуртаг“, представители на Общинската служба по земеделие в град Антоново и горски служители. Срещата ще се проведе в сградата на общинската администрация в град Антоново на 22.05.2023г. /понеделник/ от 11.00 ч.
     Европейският ден на „Натура 2000“ ще бъде отбелязан и в град Върбица, община Върбица на 26 май 2023г. /петък/ със седмокласници от СУ „Св. Паисий Хилендарски“ в град Върбица. Инициативата ще се състои в границите на Защитена зона BG 0002029 „Котленска планина“ за опазване на дивите птици и Защитена зона BG 0000117 „Котленска планина“ за опазване на природните местообитания.
    Учениците ще бъдат запознати с видовете растения и животни, предмет на опазване в двете защитени зони, ще им бъдат разяснени ползите от опазването на биологичното разнообразие и ще имат възможност да разпознават растителни и животински видовете чрез ролеви игри.
    Отбелязването на Европейския ден на „Натура 2000” – 21 май 2023 г. за поредна година има за цел да запознава обществеността с добрия диалог и желание за съгласуваност в представяне на политиките, свързани с опазване на биологичното разнообразие и подобряване екологично природозащитно състояние на естествени местообитания на национално и регионално ниво.

     През 2023 г. се навършват 31 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз (ЕС). На 21 май 1992 г. е приета Директивата на ЕС за местообитанията. Тази директива, заедно с Директивата на ЕС за птиците (приета през 1979 г.), създават мрежата от защитени зони ЕС, наречена „Натура 2000”. Днес тя обхваща над 27 000 защитени зони в сухоземната и морската част на ЕС, които успешно допринасят за опазването на уникалното европейско природно наследство.

19-05-2023


РИОСВ-Шумен и ученици от с. Царев брод отбелязаха Европейския ден на „Натура 2000“ международния ден на биологичното разнообразие

РИОСВ Шумен се включи в почистване на защитена зона от „Натура 2000“

РИОСВ Шумен ще отбележи Европейския ден на „Натура 2000“

РИОСВ - ШУМЕН предприе незабавни действия по сигнал за замърсяване на воден обект

ЕКО ДЕФИЛЕ В РИОСВ - Шумен