Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Изображение и линк (препратка) към уеб-страница

Новини

РИОСВ - Шумен проведе работна среща по актуални теми на екологичната мрежа „Натура 2000“По повод 31 годишнината от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз, РИОСВ – Шумен проведе работна среща с представители на община Антоново и Регионалната дирекция по горите в град Шумен. Срещата се проведе в сградата на общинската администрация на град Антоново. Представителите на регионалната инспекция запознаха присъстващите с видовете, предмет на опазване в защитените зони и наложените със заповеди режими. Бяха обсъдени текущи процедури във връзка с почистване на храстова и дървесна растителност в частни имоти, както и горскостопански програми. На срещата бяха разисквани и въпроси във връзка с предстоящо изготвяне на Горскостопански план на горите, собственост на община Антоново и дейността на сдружение „МИГ Антоново – Омуртаг“.


 

    

23-05-2023


РИОСВ проведе открит урок с ученици от град Върбица по повод годишнината на екологична мрежа „Натура 2000“

РИОСВ - Шумен проведе работна среща по актуални теми на екологичната мрежа „Натура 2000“

22 май – Международен ден на биологичното разнообразие

РИОСВ-Шумен ще се включи в инициативите по повод отбелязването на Европейския ден на „Натура 2000” – 21 май 2023 г.

РИОСВ-Шумен извърши проверка по сигнал за изхвърляне на торова маса във воден обект