Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Официален сайт

Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас
















Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Изображение и линк (препратка) към уеб-страница

















Новини

РИОСВ - Шумен проведе работна среща по актуални теми на екологичната мрежа „Натура 2000“



По повод 31 годишнината от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз, РИОСВ – Шумен проведе работна среща с представители на община Антоново и Регионалната дирекция по горите в град Шумен. Срещата се проведе в сградата на общинската администрация на град Антоново. Представителите на регионалната инспекция запознаха присъстващите с видовете, предмет на опазване в защитените зони и наложените със заповеди режими. Бяха обсъдени текущи процедури във връзка с почистване на храстова и дървесна растителност в частни имоти, както и горскостопански програми. На срещата бяха разисквани и въпроси във връзка с предстоящо изготвяне на Горскостопански план на горите, собственост на община Антоново и дейността на сдружение „МИГ Антоново – Омуртаг“.


 

    

23-05-2023


Вие правите снимки- ние ги показваме

Експерти посетиха находища на блатно кокиче на територията на РИОСВ-Шумен

Проведе се публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на Природен парк „Шуменско плато“

Експерти на РИОСВ Шумен извършиха 94 проверки през месец Март

Започва XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“