Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Официален сайт

Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Изображение и линк (препратка) към уеб-страница

Новини

РИОСВ проведе открит урок с ученици от град Върбица по повод годишнината на екологична мрежа „Натура 2000“     Експерти на РИОСВ - Шумен проведоха открит урок със седмокласници от СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Върбица. Мероприятието се проведе в границите на Защитена зона BG 0002029 „Котленска планина“ за опазване на дивите птици и Защитена зона BG 0000117 „Котленска планина“ за опазване на природните местообитания.
      По повод 31-годишнината на европейската екологична мрежа „Натура 2000“ учениците се запознаха с видовете растения и животни, предмет на опазване в двете защитени зони, с разбиране за това, колко е важно  опазването на биологичното разнообразие в защитените зони на територията на община Върбица и на цялата страна.
    На всички  участници бяха предоставени материали с информация за защитените зони на територията на общината и снимки на видовете, предмет на опазване. Учениците се включиха активно в предложените им занимателни игри за разпознаване на животни и нареждане на пъзел, за което получиха награди, а училището бе удостоено с грамота.


 

 

 

29-05-2023


РИОСВ Шумен ще отбележи Европейския ден на „Натура 2000“

РИОСВ - ШУМЕН предприе незабавни действия по сигнал за замърсяване на воден обект

ЕКО ДЕФИЛЕ В РИОСВ - Шумен

РИОСВ - Шумен отбеляза Световния ден на Земята

Приключи конкурсът за костюми от отпадни материали на РИОСВ Шумен