Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Официален сайт

Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Изображение и линк (препратка) към уеб-страница

Новини

РИОСВ - Шумен даде предписания за почистване на замърсяването до Пречиствателната станция за питейни води в Шумен          Експерти от РИОСВ - Шумен извършиха извънредна проверка за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци на около километър от Пречиствателната станция за питейни води в град Шумен. Проверката бе направена незабавно по повод публикация в регионална медия и социалните мрежи.
         На мястото експертите констатираха множество строителни отпадъци от бетон, асфалт, тухли и керемиди.
           Налични в имота са големи количества изкопни земни маси и камъни.
          След огледа са дадени предписания на Община Шумен да почисти замърсения участък, писмено да информира за това в регионалната екоинспекция и да представи документи, удостоверяващи предаването на отпадъците.

14-08-2023


РИОСВ-Шумен и ученици от с. Царев брод отбелязаха Европейския ден на „Натура 2000“ международния ден на биологичното разнообразие

РИОСВ Шумен се включи в почистване на защитена зона от „Натура 2000“

РИОСВ Шумен ще отбележи Европейския ден на „Натура 2000“

РИОСВ - ШУМЕН предприе незабавни действия по сигнал за замърсяване на воден обект

ЕКО ДЕФИЛЕ В РИОСВ - Шумен