Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Официален сайт

Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Изображение и линк (препратка) към уеб-страница

Новини

РИОСВ Шумен ще отбележи Европейския ден на „Натура 2000“        През 2024г. се навършват 32 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ на територията на Европейския съюз. На 21 май 1992г. е приета Директивата на ЕС за местообитанията. Тази директива, заедно с Директивата на ЕС за птиците (приета през 1979г.), създават мрежата от защитени зони в ЕС, наречена „Натура 2000“. Днес тя обхваща над 27 000 защитени зони в сухоземната и морската част на ЕС, които успешно допринасят за опазването на уникалното европейско природно наследство.
        На 21 май екоексперти на РИОСВ Шумен, заедно със служители на общинска администрация Антоново ще извършат почистване на Защитена зона  BG0000432 „Голяма река“ за опазване на природните местообитания. След почистването в местността ще бъде монтирана информационна табела указваща забранителните режими в защитената зона.
        Европейският ден на „Натура 2000“ ще бъде отбелязан на 22 май и в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Царев брод, общ. Шумен, заедно с експерти от направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ при РИОСВ Шумен. Възпитаниците от всички класове ще се запознаят със защитените зони от „Натура 2000“ в областта, както и с видовете, предмет на опазване в тях. След това заедно с експертите от РИОСВ Шумен ще изработят и монтират хранилки и къщички за птици в двора на своето училище и близкият парк в населеното място.
        Интерактивната карта на защитените зони НАТУРА 2000 в България, както и информация за видовете флора и фауна предмет на опазване можете на откриете на https://natura2000.egov.bg/

17-05-2024


Практически екологични уроци в информационния център на РИОСВ – Шумен по повод Световния ден на околната среда

РИОСВ – Шумен отбеляза своя професионален празник с почистване

РИОСВ – Шумен проведе екологични уроци по повод Световния ден на околната среда

РИОСВ – Шумен откри кампанията за Световния ден на околната среда с образователни инициативи

53 ПРОЕКТА СА КЛАСИРАНИ ОТ ПЪРВА ФАЗА В XVI-ТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”