Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

Представители на педагогически колегии и на неправителствени организации от четири държави се срещат в РИОСВ-ШуменПредставители на педагогически колегии и на неправителствени организации от Германия, Словакия, Турция и СОУ „П. Волов”, град Шумен ще се срещнат в Регионална инспекция по околна среда и води-Шумен на 03 февруари (сряда) от 10,00ч. Срещата се провежда в рамките на кампанията за отбелязване на Световния ден на влажните зони. Опознаването, обмяната на опит и добри практики, задълбочаването на партньорството  между гостите и домакините,  на базата на общата цел-опазване на околната среда, е целта на предстоящото посещение.        

     Гостуването ще бъде предшествано от работни срещи, домакин на които ще бъде СОУ „П. Волов”, град Шумен. Участниците в срещата са партньори по програма „Коменски”. Проектът е двугодишен и включва изграждане на маркетингова стратегия на неправителствени организации по проблемите на глобалното затопляне. Учениците ще изнесат презентации - плод на техни проучвания, обобщения, популяризиране на наученото сред шуменската общественост. Ценното е, че обект на извършените изследвания и анализи е конкретно  Шуменския регион - компонентите на околната среда, климата, връзката между опазването на екосистемите и глобалното затопляне.

     Днес-02 февруари в СОУ „П. Волов” бе открит екокоридор – послание, което шуменските представители отправят към европейските си партньори, за липсата на граници между отделните държави при общуването с природата и нейното опазване.

 

02-02-2007


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен