Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

Заповедите за обявяване на зоните в националната екологична мрежа НАТУРА 2000 ще се издават след обществено обсъждане с всички заинтересовани     “Заповедите за обявяване на зоните в нацианалната екологична мрежа НАТУРА 2000 ще се издават след диалог с местните власти и всички заинтересовани” – това подчертаха заместник-министърът на околната среда Йордан Дардаров, Христо Божинов директор на дирекция “Национална служба за защита на природата” и Симеон Марин – координатор на екоорганизацията “Зелени Балкани”. Те участваха в регионална среща във Велико Търново, на която бяха поканени областни управители, председатели на общински съвети и кметове от Велико Търново, Шумен, Търговище, Русе, Разград, Силистра и Габрово.

01-02-2007


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен