Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

Повече от 3 пъти е нарастнал броя на издадените от РИОСВ Шумен наказателни постановления през 2006 г спрямо 2005 гС 3,4 пъти повече са издадените от РИОСВ Шумен наказателни постановления през 2006 г. спрямо предходната година. Общо те са 273 и са резултат от увеличения брой проверки 1 795 /за сравнение през 2005 са направени 1 145 проверки/. Наложени са и 44 санкции, на обща стойност 153 165 лв., от които са платени 85 166. Събираемостта на санкциите е около 60%, а на наказателните постановления – 80%. Съставените актове са 280. Спряни от експлоатация са 10 обекта.

15-02-2007


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен