Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

Фирмите трябва да представят в РИОСВ Шумен годишните си отчети по отпадъцитеДо 31 март фирмите трябва да представят в РИОСВ Шумен годишните си отчети по отпадъците съгласно Закона за отпадъците. Експертите от екоинспекцията изпратиха писма до операторите на площадкщи за временно съхранение на отпадъци и до центровете за разкомплектоване на автомобили. На територията на Шуменска и Търговищка област това са 4 фирми. Уведомени са и 9 фирми, които съхраняват и обезвреждат негодните за употреба батерии и акумулатори, както и 34 фирми, притежаващи лиценз за дейности с отпадъци. Отчетите трябва да съдържат информация за наличните количества генерирани и съхранени отпадъци, транспортиране или оползотворяване.

15-02-2007


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен