Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

РИОСВ Шумен започна проверки на операторите, които имат издадени комплексни разрешителни   РИОСВ Шумен започна проверки на операторите, които имат издадени комплексни разрешителни. Първата фирма, чийто контрол започна през тази седмица е «Енергия» АД –Търговище. Експертите проверяват спазването на условията в издадените разрешителни на фирмите от Шуменска и Търговищка област. През миналата година са направени 9 подобни проверки, дадени са две предписания, няма съставени актове. Общо за територията на РИОСВ Шумен комплексни разрешителни имат 8 инсталации на различни оператори, които подлежат на ежегоден контрол. През тази година процедура по издаване на комплексно разрешително започнаха свинекомплексите «ХЦС» АД – Шумен и «Тетрахиб» АД.

22-02-2007


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен