Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

Наказателно постановление на РИОСВ - Шумен, с което е санкционирано „Винекс Преслав” АД, е потвърдено от Шуменския административен съдНаказателното постановление на РИОСВ-Шумен, с което е наложена текуща месечна санкция на  „Винекс Преслав” АД в размер на 1 100 лева, е потвърдено с Решение на Шуменския административен съд от 14 октомври 2014 г.

 Санкцията е наложена след  извършена проверка от експертите на РИОСВ-Шумен през май 2013 г. Дружеството е санкционирано за допуснато превишаване на индивидуалните емисионни ограничения на вредни вещества в заустваните отпадъчни води, формирани от дейността на Предприятието за производство на вина и високо алкохолни напитки в гр. Велики Преслав. Решението е окончателно.  

 

17-10-2014


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен