Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

128 проверки направиха експертите от РИОСВ Шумен през януари128 проверки направиха експертите от РИОСВ Шумен през януари. Във връзка с контрола по изпълнението на дадени предписания от предходни периоди бяха проверени 11 бензиностанци и петролни база в Шуменска и Търговищка област. Четири от тях са привели съоръженията си в съответствие с изискванията, а за неизпълнение е съставен акт на управителя на обект в с.Моравка, община Антоново.

22-02-2007


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен