Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

РИОСВ – Шумен и БД „Черноморски район“ обявяват конкурс за Световния ден на водата     По повод Световния ден на водата- 22 март РИОСВ-Шумен и Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) обявяват ученически конкурс за изработване на макет на естествен воден обект и електронна картичка с послание.  Темата на конкурса е „Никой не оставя зад себе си“ и има за цел да стимулира учениците да опазват природата и водата.
От 15 февруари до 15 март ученици от 1 до 4 клас могат да участват с изработени от тях макети, както индивидуално, така и в групи до 5 деца.  Макетите трябва да са изработени от естествени, рециклируеми  или отпадъчни материали. Няма ограничение за инструментите и техниката за изработване на творбите. Критерии за оценяването им ще са естетическото и художествено оформяне, и оригиналността на предметите.
       В конкурса с индивидуално изработени електронни картички могат да участват ученици от 5-9 клас. Критериите за оценка на творбите ще са изразената позиция, оригиналност и творчески подход към темата, текстово послание и практическа приложимост. Авторите на проектите са свободни в избора на техника.
     Оценяването на проектите в двете категории ще се извърши от комисия на РИОСВ-Шумен и БДЧР. Всяка конкурсна работа трябва да има следната информация – име на автора, възраст, учебно заведение, адрес за контакти, телефон и име на класния ръководител.
       Всички конкурсни творби трябва да бъдат изпратени до 15 март 2019 г.:
*електронни картички -  на ел. поща на РИОСВ-Шумен riosvshn_pr@abv.bg или БДЧР bdvarna@bsbd.org.
* макети - на адреси за РИОСВ-Шумен (гр. Шумен, ул. „Съединение“ №71, ет. 3) или за БДЧР (гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ №33).
 Класирането ще бъде оповестено на 20 март 2019 г. на страниците на РИОСВ-Шумен и БДЧР. Всички участници в конкурса ще получат грамоти, а първите трима специални предметни награди. Наградите и грамотите ще бъдат изпратени по пощата на посочените от участниците адреси. Представените в ученическия конкурс творби не се връщат на участниците и ще бъдат  използвани при подготовката на информационно-образователни материали на РИОСВ и БДЧР.

Допълнителна информация за конкурса може да намерите на адрес http://www.worldwaterday.org.

07-02-2019


РИОСВ-Шумен отбелязва Световния ден на водата 22 март

Отбелязваме Световния ден на водата 22 март под мотото „Ценим водата“

РИОСВ-Шумен и Регионалната лаборатория към ИАОС провериха по сигнал района на сметището в кв. „Дивдядово“

РИОСВ-Шумен и Басейнова дирекция - Варна провериха сигнал за изтичане на черна вода и мъртва риба в река Камчия

По разпореждане на министър Димитров РИОСВ-Шумен извърши спешна проверка за замърсяване край с. Маломир