Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

РИОСВ – Шумен спря образуването на нерегламентирано сметище в с. Славяново, община Попово     След подаден сигнал в шуменската екоинспекция от жители на с. Славяново, община Попово, за сметище от строителни отпадъци, изхвърлени в дерето на селото, експертите на РИОСВ – Шумен веднага се отзоваха на мястото. В присъствието на представител на община Попово и подателя на сигнала те констатираха наличието на замърсен участък с бетон, тухли и мазилка с дължина около 100 м. Недобросъвестен жител системно е изхвърлял строителни отпадъци по черен път в селото, част от които по-късно са пропаднали в най-ниската част на дерето.
    При извършения оглед на място в дерето не беше установено нерегламентирано заустване на отпадъчни води, както и видимо замърсяване и оцветяване на речните води. Строителните отпадъци обаче са потенциална опасност за намаляване на проводимостта и бъдещо замърсяване на дерето, което е приток на р. Сеячка, приток на яз. Каваците, установи още проверката.
     На община Попово са издадени предписания за своевременно почистване на замърсения участък и уведомяване в срок на РИОСВ – Шумен за изпълнението им.

01-07-2019


Санкция от 7 000 лева наложи РИОСВ – Шумен на шуменската фирма „Север Харт Груп“

РИОСВ – Шумен организира дни на отворените врати за деца

През юни експертите от РИОСВ - Шумен извършиха 105 проверки

Санкция от 2 000 лева наложи РИОСВ – Шумен на шуменската фирма „Голдън Фийлд“

РИОСВ – Шумен провери замърсяването на въздуха в Попово по сигнали на граждани