Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

През юни експертите от РИОСВ - Шумен извършиха 105 проверки    През месец юни експертите от РИОСВ - Шумен извършиха 105 проверки. От тях 72 са планови,  33 – извънредни. През отчетния период са съставени 3 акта за установени административни нарушения, от които 1 е за нарушение  на  Комплексно разрешително по Закона за опазване на околната среда, 1  за нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух и 1 за нарушение на Закона за водите. В рамките на осъществения контрол са издадени 68 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия. 
     За изминалия месец директорът на РИОСВ – Шумен е издал 2 наказателни постановления. Първото е на „Родна индустрия 91" ЕООД в размер на 10 000 лв. за неизпълнение на описаните условия в Комплексното разрешително и нарушение на Закона за опазване на околната среда. Второто наказателно постановление е за неизпълнение на предписания и нарушение на Закона за водите от „Хаддат милк". Фирмата е санкционирана с глоба от 1 000 лева. 
    За периода са събрани средства в размер на общо 8676 лв. Сумите по наложени глоби и санкции възлизат на 7123 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС са събрани 1553 лв. Общо 1242 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, като най-големи приходи от платени санкции по чл. 69 от ЗООС е получила община Попово –  822 лв. 
     10 сигнала и жалби от граждани са постъпили в РИОСВ – Шумен през месеца. 3 са проверките по сигнали за замърсяване с отпадъчни води, 2 проверки са направени за замърсяване на атмосферния въздух и 2 - за замърсяване с отпадъци и изгаряне.

10-07-2019


Санкция от 7 000 лева наложи РИОСВ – Шумен на шуменската фирма „Север Харт Груп“

РИОСВ – Шумен организира дни на отворените врати за деца

През юни експертите от РИОСВ - Шумен извършиха 105 проверки

Санкция от 2 000 лева наложи РИОСВ – Шумен на шуменската фирма „Голдън Фийлд“

РИОСВ – Шумен провери замърсяването на въздуха в Попово по сигнали на граждани