Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

РИОСВ – Шумен не отчете отклонения в показателите на атмосферния въздух след пожара на шуменския „Колодрум“    След незабавната проверка на място по сигнала от РПЗБН – Шумен за замърсяване на атмосферния въздух вследствие на горенето на излезли от употреба гуми в района на шуменския „Колодрум“ по-рано днес не бяха констатирани отклонения в показателите на атмосферния въздух. Данните са обобщени от измерването по 26 показателя от замерването на специализирана апаратура за измерване при аварийни ситуации на Регионалната лаборатория в Шумен.

10-09-2019


Полски ясен от с. Бял бряг беше обявен за вековно дърво

Деца от ДГ „Космонавт“ коледуваха в РИОСВ – Шумен

РИОСВ – Шумен ще санкционира неизрядни билкозаготвители

РИОСВ - Шумен награди участниците в традиционния благотворителен  конкурс „ЕКО  КОЛЕДА“

РИОСВ - Шумен ще награди участниците в конкурса „ЕКО КОЛЕДА“