Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

Експерти от РИОСВ-Шумен и младежи дискутираха по темата за отпадъците         Екоексперти и младежи от Общинския младежки съвет разговаряха по въпросите за замърсяването на околната среда в инициатива, част от мащабен младежки проект. Срещата се проведе в Младежката сфера на града, а мероприятието, което е първото от поредица такива, започна с почистване на района около сферата и Томбул джамия. Младите хора изработиха красива арт инсталация за разделно събиране на отпадъци, която подариха на града като символ на тяхното желание по - често да използваме съоръжението и да се замисляме над наболелия проблем за световното замърсяване.

 

07-10-2019


РИОСВ – Шумен ще провери изпълнението на проекти, финансирани от ПУДООС

Фотоконкурс „ПриРодоЛюбие в 4 сезона“ обяви МОСВ

Експертите от РИОСВ – Шумен провериха 89 обекта през септември

Експерти от РИОСВ-Шумен и младежи дискутираха по темата за отпадъците

Спортна надпревара организираха РИОСВ – Шумен и Община Велики Преслав