Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

РИОСВ – Шумен почисти защитена местност в село Осмар     РИОСВ извърши дейности по почистване на защитената територия „Находище на блатно кокиче“ в землището на село Осмар от дървесна и храстова растителност с цел подобряване състоянието на находището. Почистването е направено под експертно наблюдение, за да се избегнат увреждания на терена и не е свързано с добив на природен ресурс. За извършване на дейността местното население беше известено предварително чрез поставяне на съобщения.

     Блатното кокиче се използва като суровина за фармацевтичната промишленост. В тази връзка всяка година Министърът на околната среда и водите издава заповед с цел определяне ползване за добив на листно- стъблена маса от вида.

31-10-2019


РИОСВ-Шумен, ученици и партньори отбелязаха Европейската седмица за намаляване на отпадъците

Експерти от РИОСВ – Шумен участваха в залесяване на изгоряла гора

Ученици от СУ “В. Левски” в Нови Пазар гостуваха в РИОСВ-Шумен

Започва XII-то издание на конкурса „Посланици на здравето” 2019-2020 г.

РИОСВ – Шумен започна подготовката за традиционния конкурс „ЕКО КОЛЕДА“