Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

Млади биолози от ППМГ “Нанчо Попович“ гостуваха в РИОСВ - Шумен      Експерти от РИОСВ – Шумен посрещнаха в информационния център на екоинспекцията учениците от 10 и 11 клас с профил биология на ППМГ „Нанчо Попович“. Младежите бяха запознати с дейността на екоинспекцията и научиха за работата в направление „ Биоразнообразие“.
      Младите хора дискутираха по глобални екологични въпроси в еко викторина с мото „Да потърсим най-доброто решение“. Влизайки в ролята на управляващи, младежите разискваха по въпроси за чистотата на въздуха, замърсяването на водите и почвите, по темата за отпадъците и разделното сметосъбиране и успяха да стигнат до мотивирани решения.
     За участието си те получиха грамоти и фиданки от вида Западна туя. По – късно растението беше засадено в училищния двор.

07-11-2019


РИОСВ-Шумен излъчи победителите в конкурса „Мисли зелено-пази природата”

5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“