Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

Полски ясен от с. Бял бряг беше обявен за вековно дърво    Със заповед на министъра на околната среда и водите дърво от вида Полски ясен (Fraxinus angustifolia) бе обявено за вековно. Заповедта е от 30.10.2019 г., обнародвана в „Държавен вестник“, брой 99 от 2019 г. и е заведено под № 2192 в Държавния регистър.
Вековното дърво е на възраст около 170 години. То е с височина 22 м и обиколка на ствола 6.40 м. Намира се в землището на с. Бял бряг, община Смядово.
За всички вековни дървета, които са защитени съгласно Закона за биологичното разнообразие, са забранени изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стеблото и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.
    Процедурата по обявяването на дървото за защитено е инициирана по предложение от кмета на с. Бял бряг и подкрепено от кмета на община Смядово.

06-01-2020


Собствениците на 38 билкозаготвителни пункта ще бъдат санкционирани от РИОСВ – Шумен

РИОСВ – Шумен участва в 44-тото среднозимно преброяване на водолюбиви птици

Полски ясен от с. Бял бряг беше обявен за вековно дърво

Деца от ДГ „Космонавт“ коледуваха в РИОСВ – Шумен

РИОСВ – Шумен ще санкционира неизрядни билкозаготвители