Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Изображение и линк (препратка) към уеб-страница

Срокове

Важни срокове за попълване на данни в онлайн информационни системи съгласно екологичното законодателство         До 10 март е срокът за подаването на годишни отчети за предходната година за дейности по управление на отпадъци чрез Националната информационна система „Отпадъци“ (НИСО), като в случай на необходимост от коригиране на информацията в тях се предоставят коригирани годишни отчети, в срок до 31 март.

         До 31 март, ежегодно, операторите на инсталации, включени в интегрираната информационна система за докладване (ИИСД) попълват данни в сайта на ИИСД.

10-03-2023


Нормативно определени срокове за предоставяне на информация до Директора на РИОСВ съгласно екологичното законодателство

Важни срокове за попълване на данни в онлайн информационни системи съгласно екологичното законодателство